آخرین به روزرسانیهای پایگاه                                                 

 

 

توجه: تکمیل این فهرست، همیشه ارتباط مستقیمی با فرصت کردن من دارد. بسیاری از اوقات به روز رسانیهای پایگاه را در این فهرست وارد نکرده ام. این پایگاه تقریبا هر هفته به روز می شود؛ هر چند فرصت نکنم دقیقا اینجا توضیح دهم چه طرح درس یا مطلبی بدان افزوده شده است.

 

بارگذاری

نام صفحه

توضیح

اسفند ماه 1391

شیوۀ نگارش درآمد برای مقاله....

افزودن اصل صفحه به سایت

آذرماه 1390

 

معیارهای ارزیابی کتابها، مقالات، پژوهشها و پایان نامه های دانشگاهی

افزودن اصل صفحه به سایت

امتحان ماهانۀ اول علم الحدیث

قرار دادن نمونۀ برگۀ امتحانی، به همراه نسخۀ قابل پرینت در سایت

امتحان ماهانۀ اول علوم قرآن

قرار دادن نمونۀ برگۀ امتحانی، به همراه نسخۀ قابل پرینت در سایت

امتحان ماهانۀ اول فقه سیاسی

قرار دادن نمونۀ برگۀ امتحانی، به همراه نسخۀ قابل پرینت در سایت

امتحان ماهانۀ اول تاریخ فقه

قرار دادن نمونۀ برگۀ امتحانی، به همراه نسخۀ قابل پرینت در سایت

امتحان ماهانۀ اول زبان تخصصی

قرار دادن نمونۀ برگۀ امتحانی، به همراه نسخۀ قابل پرینت در سایت

مهرماه 1390

طرح درس علم الحدیث

افزودن اصل صفحه به سایت

طرح درس تاریخ فقه

افزودن اصل صفحه به سایت

طرح درس زبان تخصصی 1

افزودن اصل صفحه به سایت

طرح درس علوم قرآن

افزودن اصل صفحه به سایت

طرح درس فقه سیاسی

افزودن اصل صفحه به سایت

فروردین 1390

تأملات و تألمات

افزودن یادداشت «تعطیلات زیاد و عقب ماندگی علمی»

تأملات و تألمات

افزودن یادداشتی در بارۀ درگذشت استاد محمد علی کریمی

اعلانات درسی

اعلام برنامۀ کلاسهای جبرانی

با محرمان خلوت انس

افزودن یادداشت «حافظ و آفات دینداری»

با محرمان خلوت انس

افزودن یادداشت «فهرست نصیحتهای حافظ»

اسفند 1389

ترجمه های دوران دانشجویی

به روزرسانی، و بازسازی کلی صفحه

پیشنهادها برای بهینه سازی کلاس

قرار دادن نقد آقای «سینا سالیانه» در بارۀ روش تدریس علم الحدیث و پاسخ من

پایگاه آموزشی دکتر فرهنگ مهروش

کل پایگاه دوباره بارگذاری شد.

شهریور 1389

انواع نماز حاجت در روایات شیعه و اهل سنت

افزودن اصل صفحه به سایت

تیر 1389

 

امتحان پایان ترم اصول فقه 1 در نیمسال دوم 1388ـ1389

قرار دادن نمونۀ برگۀ امتحانی، به همراه نسخۀ قابل پرینت در سایت

امتحان پایان ترم فقه 3 در نیمسال دوم 1388ـ1389

قرار دادن نمونۀ برگۀ امتحانی، به همراه نسخۀ قابل پرینت در سایت

امتحان پایان ترم تفسیر 1 در نیمسال دوم 1388ـ1389

قرار دادن نمونۀ برگۀ امتحانی، به همراه نسخۀ قابل پرینت در سایت

خرداد 1389

صفحۀ مباحثات علمی

قرار دادن پرسشهای تعدادی از دانشجویان و پاسخ بدانها در صفحه

کارنامۀ طول دورۀ دانشجویان

به روز کردن کارنامه ها

اردی بهشت 1389

 

صفحۀ شهید بلخی

افزودن اصل صفحه به سایت

تأملات و تألمات

افزودن یادداشت «نامه ای به معلمی»

جزوۀ جدید تفسیر 1

قرار دادن جزوه در سایت

فروردین ماه

1389

امتحان ماهانۀ اول اصول فقه 1

افزودن اصل صفحه به سایت

شیوه نامۀ امتحانات طول دوره

افزودن اصل صفحه به سایت

صفحۀ مباحثات علمی

قرار دادن پرسشهای تعدادی از دانشجویان و پاسخ بدانها در صفحه

طرح درس جلسات هفتم، هشتم و نهم از اصول فقه 1

قرار دادن طرح درس در سایت

طرح درس جلسۀ چهارم و پنجم تفسیر 1

قرار دادن طرح درس در سایت

اسفندماه

1388

سیلابس و طرح درسهای فقه 3، تا جلسۀ سوم

افزودن اصل صفحه به سایت

سیلابس و طرح درسهای تفسیر 1، تا جلسۀ سوم

افزودن اصل صفحه به سایت

طرح سیلابس و طرح درس اصول فقه 1، تا جلسۀ ششم

افزودن اصل صفحه به سایت

راهنمای پایگاه

افزودن اصل صفحه به سایت

آخرین به روز رسانیهای پایگاه

افزودن اصل صفحه به سایت

ترجمه های دوران دانشجویی

افزودن اصل صفحه به سایت

طرح درس فقه تطبیقی

افزودن جلسۀ یازدهم

بهمن ماه

1388

صفحۀ سرآغاز

طراحی جدید

تأملات و تألمات

افزودن مطلب: «تولید، خلاقیت...»

طرح درس فقه 9

افزودن اصل صفحه به سایت

طرح درس فقه 7

اصلاح طرح درس

 

 

 

راهنمای پایگاه آخرین صفحات به روز شده