نقشۀ سایت «برنامه های آموزشی و پژوهشی من» ـ فرهنگ مهروش           

 

v  کلیات

 

  سرآغاز

  در بارۀ من

  در بارۀ پایگاه

  ارتباط با من

v  تجربه های معلمی

 

  برنامه های نیمسال جاری

 

 

        ♦  درسهای نیمسال جاری

        ♦  برنامه های جانبی کلاس در نیمسال جاری

        ♦  کارنامۀ درسی دانشجویان

        ♦   اعلانات درسی

 

  روش تدریس

 

 

        ♦  نگرشهای کلی به آموزش و پرورش

   

          ـ فلسفۀ آموزش و پرورش از دید من

          ـ انتظارات از دانشجویان (آداب و فرهنگ دانشجویی)

 

 

        ♦  روشهای اجرایی برای پیاده سازی نگرشها

   

          ـ استراتژیهای مدیریت کلاس

          ـ چرا حضور و غیاب نمی کنم؟

          ـ سیاستگذاریهای امتحانات و ارزشیابی

          ـ شیوه نامۀ امتحانات طول دوره

 

 

        ♦  آداب و آیینهای هویت بخش کلاس

   

          ـ آیینهای جلسۀ نخست هر نیمسال

          ـ نظرسنجی آموزشی

          ـ برنامه های جانبی کلاس درس

          ـ تقدیر از دانشجویان کوشا

 

  یادآوریها به دانشجویان

 

 

        ♦  آداب و فرهنگ دانشجویی

        ♦  توصیه به ورودیهای جدید

        ♦  پیشنهاد سیر مطالعاتی

        ♦  چگونه کتاب بخوانیم؟

        ♦  برای علاقه مندان به ادامۀ تحصیل

        ♦  چگونه انتخاب واحد کنیم؟ برنامۀ پیشنهادی برای اخذ دروس رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

  کارگاهها ـ اقدام پژوهی

 

 

        ♦  استراتژیهای جستجو

        ♦  نگارش یک پاراگراف

        ♦  تجربۀ امتحان میان ترم در کتابخانه

        ♦  مشکلات نگارشی دانشجویان

        ♦  کار گروهی ترجمه در درس تفسیر 1

        ♦  نتایج نظرسنجیهای آخر هر نیمسال

 

  دیدگاههای دانشجویان

 

 

        ♦  مباحثات علمی و پرسش و پاسخها با دانشجویان

        ♦  پیشنهادهای دانشجویان برای بهینه سازی کلاس

        ♦  آثار دانشجویان

   

          ـ ترجمۀ مدخل «تفسیر» دائرةالمعارف اسلام

          ـ گزارش از مباحثۀ گروهی اصول فقه 1

          ـ کاربرد اصول فقه در فهم حقوق مدنی ایران

          ـ ترجمۀ تفسیر سورۀ حمد از تفسیر طبری

 

  منابع و جزوات

 

 

        ♦  آیات الاحکام 1

        ♦  احادیث فقهی

        ♦  تاریخ فقه

        ♦  فقه تطبیقی

        ♦  تفسیر 1

        ♦  تفسیر 2

        ♦  علوم قرآن

        ♦  زبان تخصصی

 

  آرشیو فعالیتهای جانبی کلاس درس

 

 

        ♦  مسابقۀ کتاب یابی

        ♦  مسابقۀ تلخیص دعای عرفه

        ♦  مسابقۀ ماه مبارک رمضان

        ♦  حفظ قرآن کریم

        ♦  پیاده کردن رکوردهای کلاس درس

        ♦  نمایشگاه کتب حدیثی

 

  سیلابسها و طرح درسهای قدیم ـ سوابق بازمانده از ترمهای گذشته

 

 

        ♦  دروس قرآنی

 

 

 

          ـ علوم قرآن

          ـ تفسیر 1

          ـ تفسیر 2

          ـ آیات الاحکام 1

 

 

        ♦  دروس حدیثی

 

 

 

          ـ درایة الحدیث

          ـ علم الحدیث

          ـ احادیث فقهی

 

 

        ♦  دروس تاریخی

 

 

 

          ـ تاریخ فرهنگ عربی

          ـ تاریخ فقه 1

          ـ تاریخ فقه 2

          ـ تاریخ فقه

 

 

        ♦  دروس فقهی

 

 

 

          ـ مبادی فقه

          ـ فقه تخصصی 1

          ـ فقه تخصصی 6

          ـ فقه تخصصی 7

          ـ فقه تخصصی 9

          ـ فقه تطبیقی

          ـ اصول فقه 1

          ـ اصول فقه 2

          ـ اصول فقه 3

 

 

        ♦  دروس فلسفی ـ کلامی

 

 

 

          ـ فلسفۀ پیش دانشگاهی

          ـ فلسفۀ اخلاق

          ـ کلام 2

          ـ کلام 3

 

 

        ♦  روش تحقیق ـ علوم اجتماعی

 

 

 

          ـ روش تحقیق

          ـ مردم شناسی

 

 

        ♦  ادبیات و زبانهای خارجی

 

 

 

          ـ زبان انگلیسی تخصصی

          ـ علوم بلاغت

          ـ مکالمۀ عربی

          ـ ادبیات عرب 1

          ـ ادبیات عرب 2

          ـ ادبیات عرب 3

v  مطالعات ـ پژوهش

 

  خطاهای مکرر در مقالات ارائه شده با مجلات علمی ـ پژوهشی

  شیوۀ استاندارد و صحیح ارجاع در پایان نامه ها و مقالات علمی

  شیوۀ نگارش درآمد برای مقالات علمی و پایان نامه ها

  معیارهای ارزیابی پایان نامه ها و مقالات علمی

  تایپ نیم فاصله در نرم افزار ورد

  دانلود فونتهای یونی کد فارسی

  تحلیلهای آماری مطالعات من

  تایم لاین «خط سیر مؤلفان تمدن اسلامی»

  پیوندهای مفید برای یک پژوهشگر یا معلم

v  متفرقه

 

  با محرمان خلوت انس ـ آوردگاه ادبی

  تأملات و تألمات ـ ملاحظات اجتماعی

  صفحۀ شهید سید اسماعیل بلخی (ره)

 

 

 

 

 

راهنمای پایگاه آخرین صفحات به روز شده