صفحه پژوهش                                                            

من و همدرسانم در این صفحه خواهم کوشید هر آنچه را که برای انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی معمولا مورد نیازند، گردآوریم و مراجعه بدانها را ساده کنیم.

خطاهای مکرر در مقالات ارائه شده به مجلات علمی ـ پژوهشی

در طول ده سال گذشته، یکصد مورد مقالۀ پژوهشی برای داوری به من سپرده شدند. من پای یکایک این مقالات، سعی کردم برای مؤلفان توضیحاتی مفصل و مستدل بنویسم و هر چه از نگاهم نامقبول و منافی روش علمی پژوهش است، شرح دهم. اکنون همۀ این حاشیه‌نویسیها را کنار هم نهاده، و دسته‌بندی کرده‌ام؛ بدان امید که اولا تصویری از مهم‌ترین آسیبهای مقالات علمی ـ پژوهشی در ایران داشته باشم و نقاط ضعف آموزش روش تحقیق را در ایران بهتر بشناسم؛ و ثانیا، از این پس مجبور نباشم پای هر مقاله توضیحی مفصل از نو بنویسم. کافی است نوشتۀ از قبل آمادۀ خود را پای آن برگه بگذارم. اکنون تصمیم گرفته‌ام حاصل مرور خویش را در اختیار همکاران عزیز و دوستان هم قرار دهم. فکر می‌کنم اگر دیگر دوستان هم تجربیات خود را در این زمینه به اشتراک بگذارند، بتوانیم به جمع‌بندیهای خوبی از نقایص آموزش روش تحقیق برسیم.

 

شیوۀ استاندارد و صحیح ارجاع در پایان نامه ها و مقالات علمی

در این مقاله، کوشیده ام برای دانشجویان و کارآموزان توضیح دهم که ارجاع علمی در مقالات و پایان نامه ها از چه اصولی پیروی می کند و چه منطقی بر کلیت کار آن حاکم است. فکر می کنم بسیاری از مشکلات دانشجویان در نگارش علمی، ناآگاهی از همین منطق ارجاع است. گاه برخی از آنها شیوۀ ظاهری ارجاع را فراگرفته اند، اما نمی دانند هر یک از روشهای مختلف ارجاع بر چه اساسی بنیاد شده است. من در این مقاله کوشیده ام برای آنها مبانی ارجاع علمی را توضیح دهم. امیدوارم با دقت بخوانند.

شیوۀ نگارش درآمد برای مقالات علمی و پایان نامه ها

در این مقاله، سعی کرده ام گام به گام و با زبانی ساده، برای دانشجویان توضیح دهم که نگارش یک درآمد خوب و اثر گذار برای مقاله یا پایان نامه، چه اهمیتی دارد و چگونه می توان چنین درآمدی نوشت. مطالعۀ آن به همۀ نوآموزان علاقه مندان به نگارش مقالات علمی و همۀ کسانی که قصد نگارش پایان نامه در هر یک از رشته های دانشگاهی را دارند، متواضعانه توصیه می شود.

24/ 12/ 1391

 

معیارهای ارزیابی پایان نامهها و مقالات علمی

هر چه در اینترنت فارسی گشتم، ندیدم کسی فهرستی از معیارها برای ارزیابی آثار علمی به دست داده باشد. به این ترتیب، تصمیم گرفتم فهرستی از معیارهای خود برای داوری آثار علمی را عرضه کنم. در این نوشته، کوشیدهام پارهای از معیارها را که به ذهنم رسیده است، فهرست نمایم. امیدوارم دوستان و همکاران، با مطالعۀ آن و مشارکت در اصلاح و توسعهاش، به افزایش دقت و کارایی این معیارها مدد رسانند.

 

تایپ نیم فاصله در نرم افزار Word

هدف از نگارش این مطلب، آشناسازی دانشجویان و علاقهمندان به روش تایپ صحیح فاصله، بهمنظور رعایت قواعد فصل و وصل در فارسی بوده است. بیتردید محققان به زبان و خطی دقیق برای بیان منظور خود نیازمندند. از آن سو، متأسفانه نظر در پایاننامهها و مدارک علمی کشور نشان میدهد ناآشنایی تایپکنندگان و ماشیننویسان، مشکلات فراوانی پدید آورده است. این مطلب کوتاه، ضمن آموزش شیوۀ تایپ نیم فاصله، تایپ برخی دیگر از انواع فاصله را نیز یادآور میشود.

11/ 7/ 1389

 

 

ترجمه‌های دوران دانشجویی:

مدتها بود احساس می‌کردم باید برای ترجمه‌هایی که سالها پیش کرده‌ام و گمان می‌برم قابل استفاده برای دیگران هم هست، فکری پرورم و تدبیری بیندیشم. سرآخر، تصمیم گرفتم همۀ آنها را با هر موضوعی که هست، یکجا در همین پایگاه عرضه کنم. این ترجمه‌ها، غیر از مواردی است که گاه به سفارش مؤسسات فرهنگی انجام شده است و اکنون در دستور نشر قرار دارد. احیانا اگر بر حسب اتفاق، از این پس نیز ترجمه‌ای را به انجام رسانم، در همین صفحه عرضه خواهم داشت. بجز این، مطمئنم که اگر سراغ فایلهای قدیمی تحت داس بروم، ترجمه‌های بیشتری از دوران دانشجویی خود خواهم یافت. به‌تدریج آنها را در همین پایگاه گرد خواهم آورد. امیدوارم برای خوانندگان و جویندگان عزیز، بهره‌ای در مطالعۀ آنها فراهم شود. برای دیدن ترجمه‌ها، اینجا کلیک کنید.

12/ 12/ 1388

 

 

دانلود فونتهای یونیکد فارسی

خواندن این متن به همۀ دوستانی که به نوعی با ویرایش و حروف‌چینی متون مرکب مثل متون مخلوط فارسی و عربی سر و کار دارند، متواضعانه پیشنهاد میشود.

11/ 10/ 1388

 

.

 

 

تحلیلهای آماری مطالعات من

سالها پیش بعد از نگارش پایان نامۀ کارشناسی ارشدم، دیدم اگر قرار باشد همۀ محاسبات آماری را چاپ کنم و چونان ضمیمه ای در آخر پایان نامه بیاورم، حجم پایان نامه بسیار زیاد خواهد شد. بدین سان، کلیۀ محاسبات را در قالب یک لوح فشرده به خواننده تقدیم داشتم. اکنون با نظر به کثرت استنتاجات آماری در مطالعات مختلفم، بنا دارم کلیۀ مستندات را در این قسمت به خواننده ارایه کنم.

1) تحلیل آماری روایات محمد بن احمد شیبانی در آثار ابن بابویه

2) مجموعۀ روایات رسیده در بارۀ نماز حاجت در آثار روایی شیعه و اهل سنت

3) جداول تهیه شده برای بازسازی کتاب المزار سعد بن عبدالله اشعری

 

 

 

تحریر اول نسخۀ آزمایشی خط سیر مؤلفان تمدن اسلامی

این تایم لاین یا به قول خودم «خط سیر» را به تازگی طراحی کرده ام. برای آشنایی با کاربردهای آن، اینجا را بخوانید. ای کاش دوستان عزیز و فاضل، بزرگوارانه مرا از پیشنهادها و انتقادهای ارزشمند خویش بهره مند سازند. پیشنهاد می کنم به جای استفادۀ آن لاین از این برنامه، آن را دانلود کنید (295 کیلو بایت) و مشکل سرعت خط نداشته باشید.

 

+ کتابخانه های دیجیتال

+ کاتالوگها

+ دائرةالمعارفها

+ پروپدیا

+ پایگاههای مرتبط با دین شناسی

+ روش تحقیق

+ روش تدریس

+ روش تحصیل

 

راهنمای پایگاه آخرین صفحات به روز شده